Saba Mahmood (1961–2018)

Berkeley’de bulunan California Üniversitesi’nde antropoloji profesörü ola- rak; Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Güney Asya Araştırmaları Enstitüsü ve Eleştirel Teori Programı’nda çalıştı. Akademik çalışmaları, Orta Doğu ve Güney Asya’daki Müslüman toplumlara odaklanarak antropoloji ve siyaset teorisindeki tartışmaları etkiledi. Talal Asad’ın çalışmalarından etkilenerek toplumsal cinsiyet, dini siyaset, laiklik ve Ortadoğu’daki Müslüman ve gayri- müslim ilişkileri konularında eleştirel yazılar yazdı. Aralarında Judith Butler ve Talal Asad gibi yazarların da bulunduğu “Eleştiri Seküler mi?” kitabına katkıda bulundu.