Tarih Aslında Neyi Anlatır?

“Tarih Aslında Neyi Anlatır?”da Peter Burke, tarih üstüne kuram ve uygulama açısından ele aldığı
denemeleri bir araya getiriyor. Ana teması: “Sosyal ve kültürel kuramdan ödünç alınmış bazı kavramların
tarihçileri geçmiş hakkında yeni sorular sormaya cesaretlendireceği ya da eski soruları cevaplamada
yardımcı olabileceği” fikri üzerine kuruludur. “Tekrar kullanma, performans, kültürel tercüme, yaratıcı
alımlama” gibi, her biri anahtar bir kavram temelinde ele alınmış bu denemelerde Tarih’in “Ne”liği,
tarihselciliğin tarihi, erken modern Avrupa’da tarihsel düşünce ve yazın, geçmişle kurulan kişisel ilişkinin
mesafesi ya da bu mesafenin kopuşu gibi konular Burke’ün kendine has üslubu ile gözler önüne seriliyor.

Zamanın sosyal veya kültürel tarihinde herhangi bir toplumdaki baskın zaman algısı, aynı
toplumdaki farklı gruplar arasındaki zaman algısı ve bunların gündelik yaşamdaki pratikleri üzerine
yaklaşımlardan oluşan “Tarih Aslında Neyi Anlatır?” okuru da bir tarihçi gibi düşünmeye ve “tarih”in
bilgi ve varlık olarak ne anlama geldiğine dair yeni sorular sormaya davet ediyor.

Yazar

Peter Burke

Kategoriler:

Ek bilgi

Baskı

1. Baskı, 2022

Yazar

Peter Burke

Çevirmen

Çağla Çakın

Format

Karton Kapak

Sayfa Sayısı

280