Tag / Türk Yazarlar

    Loading posts...
  • İhmal Edilen Bir Tema: Cinsellik

    Türk romanında 21. yüzyılda nicelik anlamında büyük bir patlama kaydedildi. Yayımlanan yeni roman sayısındaki artışla birlikte yazarlar, yayınevleri, türler ve temalar da çeşitlendi. Ancak bu büyük artışın cinselliğe hemen hiçbir konuda yansımadığını söyleyebilirim. Tersine, romana katılması her zaman sancılı olan, uzun yıllar boyunca sansürle baskılanan ama buna rağmen edebiyatımızın önemli isimlerinin, özellikle bir dönemin kadın…